Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Carbon Group S.A. z siedziba w Jeleniej Górze (dawniej Elektromont S.A. , „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 36/2022 z dnia 11 października 2022r. informuje, że w dniu 24 listopada 2022r. do Spółki wpłynęła dwustronnie podpisana umowa ze spółką JMS Sp. z o.o. z/s w Toruniu („Kontrahent”). Umowa  dotyczy wykonania przez Spółkę robót budowlanych dotyczących kompleksowego wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z instalacjami niskoprądowymi dla budynków John Cotton Europe w Szczawnie Zdroju. Szczegółowy zakres robót obejmuje m.in. dostawę i montaż rozdzielnic, wykonanie sieci elektrycznych zewnętrznych, dostawę i montaż tras kablowych, dostawę i montaż wewnętrznych linii zasilających, dostawę i montaż oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, dostawę i montaż instalacji siłowej i gniazd wtykowych, dostawę i montaż instalacji połączeń wyrównawczych FeZn, dostawę  i montaż instalacji odgromowej FeZn, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dostawę i montaż okablowania dla instalacji KD, dostawę i montaż sieci okablowania strukturalnego LAN, dostawę i montaż oddymiania klatki schodowej w biurowcu, zapewnienie nadzoru prac, wykonanie pomiarów i rozruchów, instalację sygnalizacji pożaru, przejścia przeciwpożarowe, dostawę i montaż oświetlenia zewnętrznego, uruchomienie instalacji i wysterowanie do parametrów użytkowych.

Termin wykonania robót budowlanych został określony do dnia 11 kwietnia 2023r.

Zgodnie z treścią umowy, Kontrahent zastrzegł możliwość przekazania wartości zawartej umowy ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Kontrahenta, natomiast Spółka wskazuje, że wysokość wynagrodzenie określonego w przedmiotowej umowie przekracza kilkukrotnie wysokość kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne