Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Jeleniej Górze informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022r. do Spółki wpłynęło pismo  Pani Katarzyny Wysokińskiej informujące o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2022r.

Spółka dziękuje Pani Katarzynie Wysokińskiej za dotychczasową współpracę  i nadzorowanie działalności Spółki.

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.