Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2023 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 10 ust. 9 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Pawła Brzezińskiego na Członka Rady Nadzorczej.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca nowego członka Rady Nadzorczej w załączeniu.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: CV – Paweł Brzeziński