Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r.  członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Cezary Jasiński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w zarządzie Emitenta. Rezygnacja nastąpiła z upływem dnia 1 lutego 2023 r.

W związku ze złożoną rezygnacją, Cezary Jasiński powrócił do składu Rady Nadzorczej i pełni w niej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.