Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Carbon Group S.A. w dniu 28 lutego 2023r.

Zarząd Carbon Group S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Carbon Group S.A.  w dniu 28 lutego 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, a także odstąpiło od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E.

Podstawa prawna:   §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik: Uchwały podjęte przez NWZA