Wypowiedzenie Listu intencyjnego i Umowy o zachowaniu poufności

Zarząd Spółki Carbon Group S.A. w nawiązaniu do raportu ESPI nr 41/2022 informuje, że w dniu dzisiejszym sformułował i przesłał do Inwestorów określonych w w/w raporcie wypowiedzenie zawartych w dniu 9 grudnia 2022 roku Listu intencyjnego i Umowy o zachowaniu poufności ze skutkiem na dzień dzisiejszy, co w ocenie Emitenta nie rodzi jakichkolwiek skutków dla którejkolwiek ze Stron rzeczonego Listu i Umowy.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne