Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lutego 2023 r.

Zarząd Carbon Group S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych   do    głosowania   na   Nadzwyczajnym    Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 28 lutego 2023 r.

Jasiński Cezary

Liczba akcji: 729 402

Liczba głosów: 729 402

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 33,86%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,22%

Fijałkowski Arkadiusz

Liczba akcji: 430 000

Liczba głosów: 430 000

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 19,96%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,62%

Zaręba Paweł

Liczba akcji: 322 000

Liczba głosów: 322 000

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 14,95%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 4,95%

Lubiński Marek

Liczba akcji: 320 531

Liczba głosów: 320 531

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 14,88%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 4,93%

Kiciński Paweł

Liczba akcji: 320 000

Liczba głosów: 320 000

% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 14,85%

% udział w ogólnej liczbie głosów: 4,92%

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej