Otrzymanie przez Emitenta wypowiedzeń umów kredytowych

Zarząd Carbon Group S.A.  (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu przez Emitenta od ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach wypowiedzenia Umowy Wieloproduktowej nr 681/2011/00004225/00, Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym nr 876/2017/00000925/00, Umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej nr 876/2017/00000927/00 i Umowy Wieloproduktowej nr 681/2011/00004225/00. Emitent został zobowiązany do spłaty kwotobjętych wypowiedzeniami do dnia 18 marca 2023r. Saldo zobowiązania Emitenta  wobec ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach na dzień dzisiejszy przekracza 2 mln 610 tys. zł.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR – informacje poufne